Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5481 d9c1 500
Reposted bypannakiesstrzepynoworneveranjakoalamagiciansassistantelavatorsweetchocolate
5480 1c39 500
Reposted byChibichan Chibichan
5476 fa5a 500
5475 2bf8
Reposted bycupcakeofdarknessrusalkadmiralzwierzejuczne
5473 9d22 500
Reposted byzwierzejuczne zwierzejuczne
2362 c321
Reposted fromcalifornia-love california-love viaatranta atranta
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaretro-girl retro-girl
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaatranta atranta
Reposted fromsupernatural supernatural viaatranta atranta
Reposted frombluuu bluuu
3329 9a33
Reposted bynotyourstrawberrypati2k6
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viawhiskywithsprite whiskywithsprite
5612 3a25
6461 2a01 500
Reposted fromdivi divi viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamountains mountains
7709 726c 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3
3923 7c30

imhereforthefandomsandrwby:

just9gag:

When you’re in the 1400’s Florence and your buddy starts coughing

I will never not find this funny

Reposted fromvariaen variaen viabellthecat bellthecat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl