Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

December 05 2017

3056 6962 500
Reposted frombluuu bluuu
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viaForestMan ForestMan
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaForestMan ForestMan
Chciałabym opowiedzieć Ci o miłości. Tej sprzed kilku lat i tej wczorajszej. O tej, która czegoś mnie nauczyła i o tej, której wcale nie było. O tej, którą widziałam u innych, o tej, którą przeoczyłam i o tej, która przyjdzie.
Tak samo chciałabym opowiedzieć Ci o strachu, ale się boję...
O tym z czego się cieszę, ale też o tym co mi nie wyszło, ile razy upadłam i, że jestem sama. 
Chciałabym opowiedzieć Ci życie, ale to nie mój świat. Moje słowa to milczenie. Ty nawet nie wiesz ile człowiek umie wymilczeć. A jak głośno to potrafi! A ile swoich zmartwień sam połyka i się nimi krztusi. Są rzeczy, których nie można mówić, których nawet nie można dać po sobie poznać. Milczenie uzależnia, a ludzie gubią oczy i milczą sobie prosto w twarz. 
Chciałabym opowiedzieć Ci życie, ale opowiadam je tylko sobie od lat i nie mogę w nie uwierzyć.
Chciałabym opowiedzieć Ci życie, ale przysięgnij mi, że istnieje jeszcze inna rzeczywistość niż ta...
— "Neurotyczna"
3531 714e
Reposted fromretro-girl retro-girl
2523 ee83 500
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued
Off📵
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć

November 23 2017

Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viablaxkseoul blaxkseoul
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viablaxkseoul blaxkseoul

November 21 2017

Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl