Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

3745 4141
Reposted fromkreatura kreatura viablackheartgirl blackheartgirl
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult

August 16 2018

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianezavisan nezavisan
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamoai moai
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

Czasami pływamy w nieprzelanych łzach i możemy utonąć, jeśli je w sobie zatrzymamy.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
1039 2fa3 500
Reposted fromkotowate kotowate viablackheartgirl blackheartgirl
3783 4989 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
6041 c83f 500
Reposted frommoai moai
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viablackheartgirl blackheartgirl
5346 a7ef 500
Reposted frompulperybka pulperybka viafelicka felicka

August 05 2018

2993 251e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
5252 c0e7
Reposted fromkarahippie karahippie viamyceline myceline
Took a little journey to the unknown.
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaroads roads
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl