Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

Reposted fromtwice twice viaatranta atranta
6369 a508
0278 8d2e 500
Reposted from4777727772 4777727772
Reposted fromsilence89 silence89 viamoai moai
0947 fb2b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9401 c7eb 500
Reposted fromexistential existential viaatranta atranta
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - "Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy"
Reposted frompuella13 puella13 vianezavisan nezavisan
Dlatego nie znoszę się zakochiwać. Staję się wtedy kompletnym idiotą! Z jednej strony człowiek dostaje skrzydeł. Z drugiej - robi się zupełnie bezbronny. Wolę siebie bez miłości - jestem wtedy zimny, szczery aż do bólu, skoncentrowany, myślący krytycznie. Przynajmniej do pewnego stopnia.
— J.L.Wiśniewski i Irada Wownenko „Miłość oraz inne dysonanse”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan

April 16 2018

7860 f807 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
0963 3846
Reposted fromEtnigos Etnigos via4777727772 4777727772
4668 5884
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viatobecontinued tobecontinued
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl