Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viatake-care take-care
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viatake-care take-care
6585 6867
Reposted fromcouples couples vianezavisan nezavisan
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi vianezavisan nezavisan
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
1131 bfee
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianezavisan nezavisan
Reposted fromewelina ewelina vianezavisan nezavisan
1247 9ec5 500

 

Reposted fromtwice twice viablackheartgirl blackheartgirl
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
Reposted fromshakeme shakeme viadangerzone dangerzone
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaBalladyna Balladyna
4892 d29f 500
Tallinn.
Reposted fromPoranny Poranny viaBalladyna Balladyna

November 02 2018

Reposted fromshakeme shakeme viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl